ร้านโครงการหลวง สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประเภทร้าน : ร้านค้าโครงการหลวง
ที่อยู่ : 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จังหวัด : กรุงเทพ
โทร. : 0-2942-5686-9 ต่อ 12 หรือเบอร์ตรง 0-2561-0197
เวลาเปิด - ปิด : 08:00-17:30