ร้านโครงการหลวง สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี


ประเภทร้าน : ร้านค้าโครงการหลวง
ที่อยู่ : พื้นที่จอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี ปากซอยสวนเงิน ถ.พระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
จังหวัด : กรุงเทพ
โทร. : 02-354-4720
เวลาเปิด - ปิด : 08:00-19:00