ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


ประเภทร้าน : ร้านค้าโครงการหลวง
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต ชั้น G บริเวณโซนกาดหลวง ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
จังหวัด : เชียงใหม่
โทร. : 052-001-500
เวลาเปิด - ปิด : 11:00-20:00